ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

Strateji Geliştirme Müdürlüğü (ARGEM)

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA

 • Stratejik Plan
 • Performans Programları
 • Performans Gerçekleşme Raporları
 • Faaliyet Raporları
 • Faaliyet Sunumları
 • İş Süreçleri ve Süreç İyileştirme
 • Görev Tanımları
 • Görev ve Çalışma Yönetmelikleri
 • Kamu Hizmet Standartları, Hizmet Envanteri
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı
 • Risk Yönetimi ve İyileştirme
   

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE PROJELER

 • Kentsel ve Kurumsal Veri Tabanının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 • Hizmet Alanlarının İhtiyaç, Beklenti Ve Memnuniyetine Yönelik Araştırmalar
 • Hizmetlerin Etkinlik ve Verimlilik Analizleri
 • Danışmanlık ve Projelendirme Hizmetleri
 • Personel Uzmanlık ve Tecrübe Paylaşım Programları
 • Kardeş Şehir Uygulamaları
Strateji Geliştirme Müdürlüğü (ARGEM)

Fatih KARAÇAM

Strateji Geliştirme Müdürü