PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü
Erol ADLIĞ
(+90) 216 443 56 00 -1110
(+90) 216 335 32 76
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

Kurumumuzun “Hizmette ve Kalitede Örnek Belediye Olmak” vizyonuna uygun olarak Stratejik Plan ve Performans programı çerçevesinde, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için, en önemli kaynak olan insan kaynağının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek Müdürlüğümüzün temel amacıdır.  Bu kapsamda, Kurumumuzda görev yapmakta olan Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personelin tüm özlük işlemleri, hizmet içi eğitim işlemleri, personel maaş ve diğer tahakkuk işlemleri, personel sosyal etkinlik işlemleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen iş ve işlemler

• Personel Özlük İşlemleri,
• Personel Tahakkuk İşlemleri,
• Personel Hizmet İçi Eğitim İşlemleri,
• Personel Kimlik ve Takip İşlemleri,
• Personel Sosyal Etkinlik İşlemleri,
• Personel Disiplin Kurulu İşlemleri,
• Personel İş Güvenliği İşlemleri,
• Personel Toplu Sözleşme İşlemleri,
• Stajyer Kabul İşlemleri

MEMUR – İŞÇİ – SÖZLEŞMELİ ÖZLÜK İŞLERİ

• Kadro İhdas, Aktarma ve Değişiklik İşlemleri
• Memur Terfi ve İntibak İşlemleri
• Memur Nakil İşlemleri
• Memur Açıktan Atama İşlemleri
• Vekâlet İşlemleri
• Atama ve Görevlendirme İşlemleri
• Memur Emekli İşlemleri
• Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personel E-Bildirge (Sosyal Güvenlik Kurumu) İşlemleri
• Personelle ilgili Mahkeme Kararları
• Yeşil Pasaport İşlemleri
• İşçi Özlük İşlemleri
• İşçi İş Akdi Fesihleri ve Emeklilik İşlemleri
• Sözleşmeli Özlük İşlemleri

MAAŞ VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ

• Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları Maaş Tahakkuk İşlemleri
• Memur Maaş Tahakkuk İşlemleri
• İşçi Maaş ve Mesai Tahakkuk İşlemleri
• Stajyer Maaş Tahakkuk İşlemleri
• Meclis ve Encümen Huzur Hakları Tahakkuk İşlemleri
• Memur Arazi Tazminatı Tahakkuk İşlemleri
• Memur-İşçi İcra takip ve İşlemleri
• Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplamaları
• Memur-İşçi Yolluk – Harcırah İşlemleri

HİZMET İÇİ EĞİTİM İŞLEMLERİ

• İl Dışı Eğitimleri
• Kurum İçi Eğitimleri
• Kurum Dışı Eğitimleri

PERSONEL DEVAM TAKİP SİSTEMİ VE İZİN İŞLEMLERİ

• Personelin Giriş-Çıkış Raporlanın Takibi
• Personelin Her Türlü İzin İşlemlerinin Takibi ve İşlenmesi

DİĞER İŞ VE İŞLEMLER

• Memur – İşçi Toplu Sözleşme Çalışmaları
• Staj İşlemleri
• Personel Sosyal Etkinlik İşlemleri
• Kurum İçi ve Kurum Dışı Yazışmalar
• Personel ve Meclis Üyeleri Kimlik Kartı İşlemleri

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari