ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Etüd Proje Müdürlüğü

ETÜD PROJE ŞEFLİĞİ İŞLEMLERİ

 • Kentin üstyapı ihtiyaçları doğrultusunda proje alanları araştırmak ve projeler hazırlamak,
 • Kurum ve Kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, ortak çalışma planı oluşturmak ve ortak projeler geliştirmek,
 • Tescilli kültür varlıklarının, röleve, restorasyon, restitüsyon projelerini hazırlamak,
 • Kentin doğal ve kültürel değerlerin evrensel koruma ilkeleri doğrultusunda projeler üretmek.
 • Tadilat ve iç dekorasyon projeleri hazırlamak,
 • Kentin daha yaşanabilir kılınması yönünde her türlü program ve proje hazırlamak,
 • Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek,
 • Yapılacak projelerde, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu kapsamında oluşturulan komisyonlarda görev almak,
 • Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, uygulamaları iş birliği içinde yürütmek,
 • Müdürlüğe gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve standart dosya planına uygun biçimde dosyalamak,
 • Yazışmaları, resmi yazışma kuralları yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Tüm yazışmaların standart dosya planına göre dosyalanmasını sağlamak,
 • Arşiv hizmetleri hakkında yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Sorumluluğu altında bulunan büro makine ve malzemelerinin korunması için gerekli tedbirleri almak,
 • Kanunlar kapsamında verilen diğer görevleri yapmak,

UYGULAMA PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM ŞEFLİĞİ İŞLEMLERİ

 • Kentin altyapı ve kentsel tasarım ihtiyaçları doğrultusunda proje alanları araştırmak ve projeler hazırlamak,
 • Kurum ve Kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, ortak çalışma planı oluşturmak ve ortak projeler geliştirmek,
 • Kamusal alanların kalitelerini yükseltmek amacıyla, kentsel tasarım proje ve standartlarının oluşturulması, meydan, ana arter, cadde, sokak düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekan kalitelerini arttıracak araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmaları yapmak,
 • Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek,
 • Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile kentsel tasarım rehberinin oluşturulması,
 • İlçe genelinde trafik ve lojistik sorunlarını çözecek projeler üretmek,
 • Kentsel hafızanın korunabileceği kalıcı sosyal alanlar, sürdürülebilir ve katılımcı kentsel tasarım projeleri üretmek,
 • Kent estetiğini gözeten kararlar üretip, cephe tasarım ve cephe ıslah çalışmaları yapmak,
 • Yapılacak projelerde, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu kapsamında oluşturulan komisyonlarda görev almak,
 • Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, uygulamaları iş birliği içinde yürütmek,
 • Müdürlüğe gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve standart dosya planına uygun biçimde dosyalamak,
 • Yazışmaları, resmi yazışma kuralları yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Kanunlar kapsamında verilen diğer görevleri yapmak,

UYGULAMA ŞEFLİĞİ İŞLEMLERİ

 • Tüm projelerin etüd, keşif, metraj ve şartnameler ile ilgili çalışmalarını yapmak,
 • Projeler ile ilgili danışmanlık hizmet alımı, ihale ön işlemleri ve kontrollük yapmak,
 • Altyapı, üstyapı ve kentsel tasarım proje uygulamalarının takibini yapmak,
 • Haritacılık çalışmaları yapmak,
 • Uygulanacak proje ile alakalı ilgili yazışmaları gerçekleştirmek ve tüm ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak,
 • Yapılacak projelerde, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu kapsamında oluşturulan komisyonlarda görev almak,
 • Müdürlüğe gelen evrakları teslim almak, sınıflandırmak ve standart dosya planına uygun biçimde dosyalamak,
 • Yazışmaları, resmi yazışma kuralları yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Kanunlar kapsamında verilen diğer görevleri yapmak,
Etüd Proje Müdürlüğü

Sercan AKAGÜNDÜZ

Etüd Proje Müdürü

1985 Bingöl/Kiğı doğumludur. Liseyi Ümraniye Nevzat Ayaz Süper Lisesi’nde tamamlandıktan sonra, 2008 yılında Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

İş hayatına 2009 yılında Kadıköy - Kartal Metro İnşaatında uygulama kontrol mühendisi olarak başlamış olup, bu iş kapsamında Acıbadem ve Ünalan Şaftları’nda şantiye sorumlusu olarak görev yapmıştır. Devam eden yıllarda Ümraniye Belediyesi’nde kamu hizmetine başlamış olup, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü’nde mimari proje raportörlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü’nde saha mühendisliği ve uygulama kontrol şefliği görevlerinde bulunmuş daha sonra uzunca bir süre de başkan yardımcısının proje ekiplerinin başında yer alarak, teknik danışmanı olarak görevine devam etmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olup, 37 yıldır Ümraniye’de ikamet etmektedir. Özel sektör ve kamuda, uygulama ve proje alanlarında muhtelif birimlerde çalışmış olduğundan, ilçenin sorunlarının tespiti ve ihtiyaçlarına çözüm getirecek efektik projeler üretme konusunda birçok çalışmaları mevcuttur.