ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

Etüd Proje Müdürlüğü

ETÜD PROJE İŞLEMLERİ

 • Prestij Projeleri Hazırlamak
 • Prestij Proje Alanları Araştırılması
 • Kurum ve Kuruluşlar İle Koordinasyonu Sağlamak
 • Ortak Çalışma Planı Oluşturmak
 • Danışmanlık Hizmeti
 • İhale Ön İşlemleri
 • Kontrollük Hizmetleri
 • Keşif, Metraj ve Şartnamelerini Hazırlamak
 • Tescilli Kültür Varlıklarının, Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri
 • Kentin Doğal Ve Kültürel Değerleri İçin Prestij Projeler Üretmek
 • Danışma Kurulları Oluşturmak
   

UYGULAMA ŞEFLİĞİ İŞLEMLERİ

 • Etüd, Ön Proje, Proje İşleri
 • Keşif, Metraj ve Şartnameler İşleri
 • Şehir Estetiğinin Geliştirilmesine Yönelik Projeler
 • Danışmanlık, İhale İşlemleri ve Kontrollük Hizmetleri
 • Malzeme Seçimi ve Tefriş Çalışmaları
 • 5378 Sayılı Engelliler Kanunu Kapsamında;
 • Komisyonlarda Görev Almak
 • Çalışmaları İzlemek, Raporlamak
   

KALEM VE ARŞİV İŞLEMLERİ

 • Gelen Evrakları Teslim Almak
 • Evrakları Sınıflandırmak
 • Tüm Yazışmaların Standart Dosya Planına Göre Dosyalanması
 • Arşiv Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Büro Makine ve Malzemelerinin İşletilmesi
 • Evrakları Standart Dosya Planına Uygun Biçimde Dosyalamak
Etüd Proje Müdürlüğü

Elif İSTENCİ

Etüd Proje Müdürü

1980 yılında İstanbul’da doğdu. 2003 yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi-Mimarlık bölümünden mezun oldu. 2003-2009 yılları arasında İstanbul’da özel sektörde proje yürütücülüğü ve mimari grup müdürlüğü, 2009-2011 yılları arasında Kazakistan’ın Almatı ve Astana kentlerinde proje koordinatörlüğü, 2011-2019 yılları arasında İstanbul’da proje geliştirme müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2019 yılının temmuz ayında Ümraniye Belediyesi Etüd Proje Müdürü olarak göreve başlamıştır.