ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

TEFTİŞ KURULU BİRİMİ

  • Belediye Başkanlığına Bağlı Tüm Birimlerin, Belediye Başkanının Onayı Ve Görev Emirleri Doğrultusunda Her Türlü İş, İşlem, Proje Ve Diğer Hizmetlerine İlişkin Denetim ve İnceleme İşlerini Yürütmek.
  • Belediye Başkanının Onayı İle Belediye Birimlerinde İstihdam Edilen Her Statü ve Seviyedeki Personel Hakkında Soruşturma, İnceleme-Araştırmayı Yürütmek.
  • 4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında, Yetkili Merciler Tarafından Tevdi Edilen Araştırma ve Ön İnceleme Görevlerini Yürütmek.
  • Mer’i Mevzuatın Öngördüğü Diğer Görevleri Yerine Getirmek.

 

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BİRİMİ

  • 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) 25. Maddesinde Cezai Yaptırıma Bağlanmış Hususlar Dışındaki Tüm Uyuşmazlıklar İle Tüketiciler İle Satıcılar Veya Sağlayıcılar Arasında Çıkacak Tüketici Hukuku Kaynaklı Her Türlü Uyuşmazlığa Bakmak.
  • Uyuşmazlık Konusunun Değeri Ne Olursa Olsun Karara Bağlamak. Değeri Her Yıl Sanayi Ve Ticaret Bakanlığınca Belirlenen Sınır Altında Kalan Uyuşmazlıklarda Taraflar İçin Bağlayıcı Kararlar Almak.
  • Her Yıl Yeniden Belirlenen Bedelin Altındaki Şikâyetleri Kabul Edip, Bedelin Üzerindekileri İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Yönlendirmek.
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Lale AKPINAR

Teftiş Kurulu Müdürü