PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürü
Gözde Gül BİLİR
(+90) 216 443 56 00 -1441
(+90) 216 335 36 97
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

TEFTİŞ KURULU BİRİMİ

» Belediye başkanlığına bağlı bütün birimlerde denetimin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici denetim sistemini geliştirmek.

» Tüm müdürlüklerde ter türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak.

» Başkanlık makamınca verilen denetim hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

» Kaymakamlık Makamınca gönderilen ön inceleme dosyalarını süresinde tamamlayıp teslim etmek.

 

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BİRİMİ

» 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) 25. maddesinde cezai yaptırıma bağlanmış hususlar dışındaki tüm uyuşmazlıklar ile Tüketiciler ile satıcılar veya sağlayıcılar arasında çıkacak tüketici hukuku kaynaklı her türlü uyuşmazlığa bakmak.

» Uyuşmazlık konusunun değeri ne olursa olsun karara bağlamak. Değeri her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen sınır altında kalan uyuşmazlıklarda taraflar için bağlayıcı kararlar almak.

» Her yıl yeniden belirlenen bedelin altındaki şikâyetleri kabul edip, bedelin üzerindekileri İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yönlendirmek.

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari