PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürü
Altan ASTARLI
(+90) 216 443 56 00 -1222
(+90) 216 328 25 16
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ;

Ümraniye sınırları içerisinde yasalara uygun inşaat yapılmasını sağlamak, kaçak yapılaşmanın tamamen sonlandırılması için çalışmak müdürlüğümüzün görev ve sorumluluğu altındadır.

Bununla ilgili faaliyetlerimiz:

İnşaat faaliyetleri ve kent yaşamı arasındaki izolasyonun net olarak belirlenmesi

Ümraniye ilçesindeki, tüm mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı kontrolünün sağlanması,

Planlı kentleşmeye aykırı tüm uygulamaların sık ve etkin denetimlerle başlangıç safhasında durdurulması ve tamamen bitirilmesinin sağlanması…

İnşaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi,

Vizeleri düzenlenen inşaatların hak edişlerinin kontrol edilmesi ve ödenmesi için ilgili müdürlüğe gönderilmesi,

Lüzumu halinde kat irtifakı kurulmak üzere proje ve sürat tasdiki yapılması,

Kent estetiği ve halkın günlük yaşam rahatlığının korunması için tüm inşaatların yapımı esnasında parsel sınırları dahilinde sac levha çekilmesi ve tüm cephelerde branda uygulamasının kullanılması hususunda denetlenmesi,

Katı atık ( hafriyat, moloz vb. ) taşıma belgesini tanzim edilmesi,

Müteahhitlerin ve Yapı denetim firmalarının sicillerinin tutulması,

Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekenlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulanması,

İnşaatların çevresindeki tüm işgal ve olumsuzlukların sonlandırılması için ilgili inşaat ve yapı denetim firmalarına gerekli uyarı ve tebligatların yapılması,

İnşaatlardan ötürü çevrede oluşan tüm tahribatın inşaat bitiminde bertaraf edilmesi,

Kaçak, Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların tespit edilmesi; haklarında ilgili kanun yönetmeliğince yasal işlemlerin yapılması,

Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk halde bulunan; çevreye rahatsızlık veren tüm yapıların ortadan kaldırılması için yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Sözlü yazılı ve iletişim yoluyla vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede cevaplanarak kesin memnuniyetin sağlanmasıdır.

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari