PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Tüketici Hakem Heyeti

Adres: Namık Kemal Kültür Merkezi
Namık Kemal Mahallesi, Deniz Sok. No: 24

 

TÜKETİCİ KİME DENİR?

Mal ve Hizmet piyasalarındaki bir mal veya hizmeti, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla alıp kullanan gerçek veya tüzel kişiye tüketici denir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN GÖREVİ

Bedel ödeyerek alınmış olan bir mal veya hizmetin ayıplı çıkması halinde, Tüketici Hakem Heyetine müracaat eden her tüketicinin, ekonomik çıkarlarını korumak ve uğradığı zararlarını tazmin etmektir.

AYIPLI MAL

Kısaca Ayıplı Mal: Tüketiciye teslimi anında var olan veya garanti süresince (en az 2 yıl) ortaya çıkan, taraflarca kararlaştırılan örnek ya da modele uygun olmayan, objektif olarak taşıması gereken özellikleri taşımayan, ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanında yer alan özelliklerden herhangi birini taşımayan, muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar ayıplı mal kabul edilir.

AYIPLI HİZMET

Kısaca Ayıplı Hizmet: Sözleşmede belirlenen süre içinde başlamayan veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olunması gereken özellikleri taşımayan, hizmeti sağlayacak kişi tarafından bildirilen internet portalında veya reklam ve ilanında yer alan özellikleri taşımayan veya yararlanma bakımından tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları sağlamayan maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplı hizmet kabul edilir.

Sağlayıcı hizmeti sözleşmeye uygun olarak tamamlamak zorundadır

AYIPLI MAL VEYA HİZMET DURUMUNDA TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

 1. Ürünü iade edip bedelini alma
 2. Ayıp oranında indirim isteme
 3. Ücretsiz onarımını isteme
 4. Aynı ürünün ayıpsız olanını talep etme
 5. Hizmetin yeniden görülmesini isteme haklarından bir tanesini kullanabilir.
   

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ

Taraflar arasında daha uzun bir süre belirtilmediği takdirde ayıplı mal ve hizmetlerden sorumluluk, malın teslimi, hizmetin görülmüş olmasından sonra iki yıldır. Ayıp, ağır kusur veya hile ile gizlenmiş ise zaman aşımı hükmü uygulanmaz.

MÜRACAAT 

Müracaatlar e-devlet şifresiyle birlikte Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) üzerinden tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine yapılmaktadır.

01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5.650 TL'nin altındaki uyuşmazlıklar için İlçe, 5.650 TL. ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklar için İl Tüketici Hakem Heyetine başvurulması gerekmektedir.

GARANTİ BELGESİ

Satın alınan mallarda ileride oluşabilecek arızalara karşı Tüketiciler garanti belgesi ile koruma altına alınmıştır. Garanti süresi 2 yıldan az olamaz ve malın teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi içinde garanti kapsamında olan arızaların onarımı için tüketiciden hiçbir şekilde ücret talep edilemez.

Kullanılan malın garanti süresi içinde

 • Herhangi bir arıza yapması (Kullanıcı hatası olmamak şartıyla)
 • Tamiri için gereken sürenin (en fazla 30 iş günü) aşılması
 • Tamiri mümkün olmayacağının (Yetkili servis raporu ile) anlaşılması durumlarında tüketiciler yukarıda belirtilen diğer seçimlik haklarından bir tanesini kullanabilirler.

 

GARANTİ BELGESİ

 1. Haklarınızı kaybetmemek için mal ve hizmet alımlarınızı mutlaka belgeleyiniz.
 2. Ürünü kullanma kılavuzuna uygun kullanınız.
 3. Hizmet alımlarına ilişkin sözleşme vb. örnekleri muhafaza ediniz.
 4. Garanti süresi içinde yetkili olmayan servislerden hizmet almayınız.
 5. Ürünün servise teslimi ve tamir sonrası geri alımını belgelerle yapınız.
 6. Sipariş etmediğiniz halde gönderilen mallardan sorumlu değilsiniz.
 7. Taksitle alınan mallar kullanılmadığı takdirde yedi (7) gün içerisinde iade edilebilir.
 8. İşyeri dışında veya mesafeli yapılan satışlardan ondört (14) gün içerisinde cayılabilir.
 9. Aldığınız mal veya hizmetin ayıplı olduğunu düşünüyorsanız Tüketici Hakem Heyetine müracaat ediniz.

 

Resul SAĞKOL
Tüketici Hakem Heyeti Başkanı

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari