ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Belediyenin gayrimenkullerinin envanterini oluşturmak, imar planına göre düzenli olarak güncellemek. Belediye mülkiyetinde bulunan gelir getirici gayrimenkulleri ihtiyaç halinde belediyenin yıllık çalışma planı doğrultusunda kiraya verilmesi ve satılması ile ilgili işlemlerini yürütmek. Belediye adına tescilli ya da kamuya terk edilmiş taşınmaz malların işgal edilmeleri üzerine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesine göre Ecr-i misil işlemlerini yürütmek.

İlgili müdürlüklerin talebi ya da vatandaş müracaatı doğrultusunda 4650 sayılı yasa ve değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 8. maddesine göre imar planında yol, park ve yeşil alanda kalan taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yapmak. Plan gereği kapanan yolların ihdas veya terk işlemlerinin ilgili kanun maddelerine (3194 sayılı imar kanunu ve 2644 sayılı tapu kanunu) göre yapılmasını sağlamak. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde tapu tescil ve hibe işlemlerini yürütmek. Milli Emlak Müdürlüğü’nden Belediyemize devri yapılan taşınmazların devir işlemlerini 2981-3290-3366 ve 4706 sayılı yasalar çerçevesinde gerçekleştirmek. Belediyemiz bünyesinde yürütülen işlemlerin Kıymet Takdir Raporlarının hazırlanmasını sağlamak. Milli Emlak, İl Özel İdaresi ve benzeri kamu kurumları ile yapılan talep ve tahsis işlemlerini yapmak. Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

İş Başlıkları

1. Kamulaştırma İşlemleri

2. Yoldan İhdas ve Yola Terk İşlemleri

3. Kira İşlemleri

4. Ecr-i Misil İşlemleri

5. Tapu Tahsis İşlemleri

6. Taşınmaz Satışı İhale İşlemleri

7. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazların Tapuya Tescili İşlemleri

8. Gayrimenkul Takibi İşlemleri

9. UKBS Üzerinden Gelen Mailler

10. Takdir İşlemleri

11. Gelen / Giden Evrak İşlemleri

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Cihad GÜLŞEN

Emlak ve İstimlak Müdürü

1981’de Üsküdar’da doğdu. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünde (2002); yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Bankacılık bölümünde (2009) tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Daire Başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. Evli ve biri kız iki çocuk babasıdır.