PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Yazı İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürü
Resul SAĞKOL
(+90) 216 443 56 00 -1114
(+90) 216 335 32 76
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul

 

 MECLİS VE ENCÜMEN KARAR İŞLERİ BİRİMİ

Meclis İşleri;

» Meclis Gündeminin Oluşturulması, Koordinasyonu, İlanı

» Meclis Kararlarının Yazımı, Onaylatılması, Tebliği, Yayınlanması, Arşivlenmesi

 

Encümen İşleri;

» Encümen Gündeminin Oluşturulması, Koordinasyonu

» Encümen Kararlarının Yazımı, Tebliği, Arşivlenmesi

 

EVRAK KOORDİNASYON BİRİMİ

(Dilekçe, Gelen Evrak, Giden Evrak Vb.)

Gelen Evrak;

» Dış Kurumdan Gelen (Posta-Tebligat-Kargo ve Faks) Evrakın Görevli Tarafından Belirlenmesi İşlemi Ve Teslim Alınması

» Gelen Evrakın Kayıt Altına Alınması

» Evrakın Müdüre Tevzi İçin İmzaya Sunulması

» Evrakın Tasnif ve Havale İşlemi

» Evrakın Bilgi ve Gereği İçin Gideceği Müdürlüklerin Belirlenmesi İle Acil, Günlü Ve Gizli Olarak Ayrılması Fiş Dökülmesi

» İmza Süreci Tamamlanan Evrakın (Belge Fişi) İlgili Başkan Yardımcılarına Gönderilmek Üzere Zimmet Defterine Yazılması

» Acil ve Günlü Evrakın Takip Edilmesi İle Aidiyeti Ciheti İle Gelen Evrakın Takip İşlemi

» Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Sistemi Üzerinden Kurumlardan ve Diğer Kişilerden Gelen Evrakın Kuruma Kayıt İşlemlerini Yapmak

 

Giden Evrak Ve Posta İşleri;

» Birimlerden Gelen Tüm Evrakların Zimmet Karşılığı Teslim Alınması

» Çıkış Kayıtlarının Yapılması

» Zarf Halinde Olan Evrakları Zimmet Karşılığı Posta Marifetiyle, Diğerlerini Müdürlükçe Onaylanmış Çalışma Programına Göre İlgililerine Bizzat Zimmet Karşılığı Teslim Edilmesi

» KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Sistemi Üzerinden Birimlerden Gelen Evrakın Gönderim İşlemlerini Yapmak

 

Dilekçe;

» Dilekçe ve Diğer Evrakların Zimmet Karşılığı Teslim Alınması

» Evrak Kayıt ve Tasnif İşlemleri

» Müdür Havalesinden Sonra İlgili Başkan Yardımcısına Sunulmak Üzere Zimmet Karşılığı Teslimi

» Dilekçelere Zamanında Cevap Verilmesi İçin Gerekli Koordinasyon İşlemleri

 

EBYS VE KURUMSAL ARŞİV BİRİMİ

Müdürlük Yazışmaları (Birim EBYS);

» Yazı İşleri Müdürlüğü İle İlgili Gelen Evrakın Cevaplandırılması

» Standart Dosya Planı Takibi ve “Saklama Planı” Oluşturulması

» Müdürlüğün İhtiyaçları İçin Satın Alım Talebi Açılması Ve Takibi

 

EBYS Sistem Yönetimi Ve E-İmza, M-İmza Yardım Masası (Kurum EBYS);

» EBYS Ve Diğer Bilgisayar Uygulamaları Arasındaki Entegrasyonun Takibi

» EBYS Birim Sorumlularına Eğitim ve Destek Verme

» EBYS Kullanımıyla İlgili Şikayet ve Talepleri Karşılama

» Kurum Bazında Belge Dağıtım Planı ve Saklama Planı Tanımlamalarının Yapılması

» Görevli, Tüzel Kişi, Gerçek Kişi Tanımlama İşlemleri

» E-İmza (Elektronik) Ve M-İmza (Mobil) Kullanımı İle İlgili Şikayet ve Talepleri Karşılama

 

KEP İşlemleri ve Kurumsal Arşiv;

» Kurum Arşiv Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi (Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği)

» Birim Arşivinden Kurum Arşivine Arşivlik Malzemenin Kabulüne İlişkin İşlemlerin Yerine Getirilmesi

» Arşivden, Birim Arşiv Sorumlularının Yararlanmasına İlişkin İşlemler

» Dijital Sistemin Takibi ve Güncellenmesi İşlemleri

» Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Oluşturulması Ve İşletilmesi

» KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Kullanımı İle İlgili Şikayet ve Talepleri Karşılamam

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari