ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

Yazı İşleri Müdürlüğü

MECLİS VE ENCÜMEN KARAR İŞLERİ BİRİMİ

Meclis İşleri;

 • Meclis Gündeminin Oluşturulması, Koordinasyonu, İlanı
 • Meclis Kararlarının Yazımı, Onay Takibi ,Tebliği, Yayınlanması, Arşivlenmesi

 

Encümen İşleri;

 • Encümen Gündeminin Oluşturulması, Koordinasyonu
 • Encümen Kararlarının Yazımı, Onay Takibi, Tebliği, Arşivlenmesi

 

EVRAK KOORDİNASYON BİRİMİ

(Dilekçe, Gelen Evrak, Giden Evrak, Kurye b.)

Gelen Evrak;

 • Dış Kurumdan Gelen (Posta-Tebligat-Kargo-Kep-Mail ve Faks) Evrakın Görevli Tarafından Belirlenmesi İşlemi Ve Teslim Alınması
 • Gelen Evrakın Kayıt Altına Alınması
 • Evrakın Tevzi İçin Müdüre İmzaya Sunulması
 • Evrakın Kurum İçi tasnifi (Bilgi ve Gereği için gideceği müdürlüklerin belirlenmesi ) ile Acil, Gizli Evrak olarak Ayrılması Belge Fişi/ Barkot Dökülmesi ve Havale sürecinin tamamlanması
 • İmza Süreci Tamamlanan Evrakın (Belge Fişi) İlgili Başkan Yardımcılarına Gönderilmek Üzere Zimmet Defterine Yazılması
 • Acil ve Günlü Evrakın Takip Edilmesi İle Aidiyeti Ciheti İle Gelen Evrakın Takip İşlemi
 • Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Sistemi Üzerinden Kurumlardan ve Diğer Kişilerden Gelen Evrakın Kurum İçi Kayıt oluşturmak ve Dağıtım İşlemlerini Yapmak

 

Giden Evrak Ve Posta İşleri;

 • Birimlerden Gelen Tüm Evrakların Zimmet Karşılığı Teslim Alınması
 • Çıkış Kayıtlarının Yapılması
 • Evrakların Zarflara Konularak Tartı İşleminin Yapılması
 • Zarf Halinde Olan Evrakları Zimmet Karşılığı Posta Marifetiyle, Diğerlerini Müdürlükçe Onaylanmış Çalışma Programına Göre İlgililerine Bizzat Zimmet Karşılığı Teslim Edilmesi
 • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Sistemi Üzerinden Birimlerden Gelen Evrakın Gönderim İşlemlerini Yapmak

 

Posta Dağıtım ve Kurye;

 • Müdürlüklerden Gelen Çıkışları Alınmış Evrakların Bizzat Zimmet Karşılığı İlgili Kurumlara Teslim Edilmesi
 • Zimmet Karşılığı Alınmış Zarf Halinde Olan Evrakların Ücretinin Ödenerek Postaya Teslim Edilmesi
 • Dış Kurumlardan Ümraniye Belediyemize Yazılmış Olan Evrakları Zimmetle Teslim Alınması, Gelen Evrak Birimine Zimmetle Teslim Edilmesi ve Kayda Alınmasının Sağlanması

 

Dilekçe;

 • Vatandaşlardan gelen dilekçelerin elektronik ortamda kaydının yapılarak barkot verilmesi
 • Vatandaşlardan teslim alınan dilekçe ve diğer evrakların ilgili müdürlüğe gönderilmek üzere zimmet ve elektronik ortamda tesliminin yapılması
 • Müdür Havalesinden Sonra İlgili Başkan Yardımcısına Sunulmak Üzere Teslimi

 

Müdürlük Yazışmaları;

 • Yazı İşleri Müdürlüğü İle İlgili Kurum İçi Ve Kurum Dışı Gelen Evrakın Cevaplandırılması
 • Standart Dosya Planı Takibi ve “Saklama Planı” Oluşturulması
 • Müdürlüğün İhtiyaçları İçin Satın Alım Talebi Açılması Ve Takibi
 • Personel Özlük İşleri Ve Puantaj Takibinin Yapılması

 

KURUMSAL ARŞİV BİRİMİ

Kurumsal Arşiv;

 • Kurum Arşiv Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi (Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği)
 • Birim Arşivinden Kurum Arşivine Arşivlik Malzemenin Kabulüne İlişkin İşlemlerin Yerine Getirilmesi
 • Kurum Arşivinde Yapılacak İş ve İşlemler İçin Gerekli Yazışma İşlemlerinin Yapılması
 • Arşivden, Birim Arşiv Sorumlularının Yararlanmasına İlişkin İşlemler
 • Dijital Sistemin Takibi ve Güncellenmesi İşlemleri
 • Ayıklama ve İmha Komisyonlarının Oluşturulması Ve İşletilmesi
Yazı İşleri Müdürlüğü

Av. Gözde Gül BİLİR

Yazı İşleri Müdürü

İstanbul, Üsküdar'da doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, 2004 yılında Ümraniye Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünde Avukat olarak göreve başladı. 2014 yılında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevine getirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 2020 yılı itibariyle Yazı İşleri Müdürü olarak görevlendirildi. Evli ve 1 çocuk annesidir.