ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Mali Hizmetler Müdürlüğü

EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ

 • Emlak Beyanı Kabulü (Arsa, Bina, Arazi), Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü ve Tarh, Tahakkuk ve Tebliği (işyerleri için)
 • Emlak ve Çevre Temizlik için başvuru işlemleri
 • Emlak Vergisi Değeri ve Borcu Yoktur Yazısı (Tapu İçin)
 • Yeşil kart, Asker Aylığı, Evde Bakım, 65 Yaş Evrakı
 • Emlak Arşivinin Düzenlemesi


TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

 • İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı Kabulü Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Eğlence Vergisi Beyanı Kabulü Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Harcamalara Katılım Payı Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Belediye Harçlarının Tarh ve Tahakkukunu Yapmak
 • İlan ve Reklam ve Eğlence Vergisi Yoklama Tespiti Yapmak
 • İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi Vergi ve Ceza İhbarnameleri tanzim ve Tebliği
 • Elektrik ve Havagazı Beyanlarının Tarh ve Tahakkuk İşlemleri
 • Haberleşme Vergisi Beyanlarının Tarh ve Tahakkuk İşlemleri
 • Vergi ödeme işlemleri
 • Ücret Tarifelerinin hazırlanarak Belediye Meclisine


TAHSİL ŞEFLİĞİ

 • Vergi, Resim ve Harçların Tahsilatını Yapmak
 • Ödeme Emri Haciz Varakası Tanzim Etmek ve Tebliğini Sağlamak
 • İmar Para Cezaları, Encümen Para Cezası, Hafriyat Para Cezası ve İdari Yaptırım
 • Tutanağı (KK) Tebliği ve Tahsilâtını Yapmak
 • Tellaliye Harcını Tahsil Etmek
 • Ecrimisil ve Kira Tahsil İşlemleri
 • İcra ve Haciz İşlemleri
 • Posta ve Banka İşlemleri (Makbuzlarının kesilmesi)


MASRAF (MUHASEBE) ŞEFLİĞİ

 • Müteahhit Alacaklarının Ödemesi
 • Yapı Denetim Ödemesi
 • Asker Ailesine Maaş Ödemesi
 • Teminat Mektubu ve Akçelerinin Ödenmesi
 • Personel Maaş, SDS ve Tazminatlarının Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi( Memur, Sözleşmeli Memur, İşçi ve Stajer)
 • Emekli Sandığı, SGK ödemesi
 • Vergi Dairesi Beyan ve Ödemeleri
 • Otomatik Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telefon Ödemeleri
 • Günlük Tahakkuk ve Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi
 • Aylık Mizanların Girilmesi
 • Sayıştay Raporlarının Girilmesi
 • Payların Ödenmesi (Darülacezede, Verem Savaş, Sendikalar, İl Özel İdare)
 • Ön Mali Kontrol İşlemleri
 • Avans Açma ve Kapama İşlemleri
 • Dava Dosyaları Ödemeleri
 • Günlük Kasa Giriş çıkışlarının İşlenmesi
 • Taşınır Mal Yönetmeliği İşlemleri
 • Yıllık Bütçe Hazırlanması
 • Kesin Hesap İşlemleri


KENTLİ SERVİSİ

 • Sicil Açma ve Güncelleme (Kişi ve Kurum İçin)
 • Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi İçin (Taşınmaz) Oluşturmak
 • Müdürlükler İçin “Borcu Yoktur” Yazısının Doğrulanması
 • Hesap Ekstresi Vermek
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Şuayip BAYRAKTAR

Mali Hizmetler Müdürü