ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

Mali Hizmetler Müdürlüğü

EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ

 • Emlak Beyanı Kabulü (Arsa, Bina, Arazi), Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü ve Tarh, Tahakkuk ve Tebliği (işyerleri için)
 • Emlak ve Çevre Temizlik için Düzeltme İşlemleri
 • Emlak Vergi Değeri ve Borcu Yoktur Yazısı (Tapu İçin)
 • Yeşil kart, Asker Aylığı, Evde Bakım, 65 Yaş Evrakı
 • Emlak Arşivinin Düzenlemesi


TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

 • İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı Kabulü Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Eğlence Vergisi Beyanı Kabulü Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Harcamalara Katılım Payı Tarh, Tahakkuk ve Tebliği
 • Belediye Harçlarının Tarh ve Tahakkukunu Yapmak
 • İlan ve Reklâm ve Eğlence Vergisi Yoklama Tespiti Yapmak
 • İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi Vergi ve Ceza İhbarnameleri tanzim ve Tebliği
 • Elektrik ve Havagazı Beyanlarının Tarh ve Tahakkuk İşlemleri
 • Haberleşme Vergisi Beyanlarının Tarh ve Tahakkuk İşlemleri
 • Vergi Düzeltme İşlemleri
 • Ücret Tarifelerinin hazırlanarak Belediye Meclisine sunulması


TAHSİL ŞEFLİĞİ

 • Vergi, Resim ve Harçların Tahsilâtını Yapmak
 • Ödeme Emri Haciz Varakası Tanzim Etmek ve Tebliğini Sağlamak
 • İmar Para Cezaları, Encümen Para Cezası, Hafriyat Para Cezası ve İdari Yaptırım
 • Tutanağı (K.K.) Tebliği ve Tahsilâtını Yapmak
 • Tellaliye Harcını Tahsil Etmek
 • Ecrimisil ve Kira Tahsil İşlemleri
 • İcra ve Haciz İşlemleri
 • Posta ve Banka İşlemleri (Makbuzlarının kesilmesi)


MASRAF (MUHASEBE) ŞEFLİĞİ

 • Müteahhit Alacaklarının Ödemesi
 • Yapı Denetim Ödemesi
 • Asker Ailesine Maaş Ödemesi
 • Teminat Mektubu ve Akçelerinin Ödenmesi
 • Personel Maaş, SDS ve Tazminatlarının Ödenmesi ve Muhasebeleştirilmesi( Memur, Sözleşmeli Memur, İşçi ve Stajer)
 • Emekli Sandığı, SGK ödemesi
 • Vergi Dairesi Beyan ve Ödemeleri
 • Otomatik Elektrik, Su, Doğalgaz ve Telefon Ödemeleri
 • Günlük Tahakkuk ve Tahsilatların Muhasebeleştirilmesi
 • Aylık Mizanların Girilmesi
 • Sayıştay Raporlarının Girilmesi
 • Payların Ödenmesi (Darülacezede, Verem Savaş, Sendikalar, İl Özel İdare)
 • Ön Mali Kontrol İşlemleri
 • Avans açma ve Kapama İşlemleri
 • Dava Dosyaları Ödemeleri
 • Günlük Kasa Giriş çıkışlarının İşlenmesi
 • Taşınır Mal Yönetmeliği İşlemleri
 • Yıllık Bütçe Hazırlanması
 • Kesin Hesap İşlemleri


KENTLİ SERVİSİ

 • Sicil Açma ve Güncelleme (Kişi ve Kurum İçin)
 • Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklâm Vergisi, Eğlence Vergisi İçin (Taşınmaz) Oluşturmak
 • Müdürlükler İçin “Borcu Yoktur” Yazısının Verilmesi
 • Hesap Ekstresi Vermek
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Metin KARADAĞ

Mali Hizmetler Müdürü

Kars Merkez Aydınalan köyünde doğdu. İlk öğrenimini Üsküdar Bekir Esener İlköğretim Okulu'nda, Ortaokulu Üsküdar Örnek Lisesi'nde, Liseyi ise İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. Uluslararası Lojistik programını bölüm birincisi olarak bitiren Müdürümüz aynı zamanda Ümraniye Spor Yönetim Kurulu üyesidir, Kazakistan'ın Almaata ve Astana, Özbekistan'ın Semerkand ve Buhara, İran'ın Tahran ve İsfahan, Rusya'nın St.Petersburg ve Moskova şehirlerinde Belediyecilik alanında eğitim ve seminerlere katıldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.