ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

KALEM

 • Gelen Evrak Kayıt İşleri
 • Resmi Yazışmalar
 • Standart Dosya Planlama
 • Arşiv

 

ÇÖZÜM MERKEZİ

 • Halkla İlişkiler
 • Çözüm Merkezinden Gelen Talep ve Şikayetlerin Takibi
 • Çözüm Merkezinden Gelen Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

 

PROJE VE UYGULAMA ŞEFLİĞİ

 • Projelendirme
 • Projelendirilecek Alanların Fizibilite Çalışmalarının Yapılması
 • Ön Tasarım Projelerinin Çizimi-Çizdirilmesi Ve Kontrolü
 • Onaylanan Kesin Projenin Çizimi-Çizdirilmesi Ve Kontrolü
 • Peyzaj, Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik, Sulama, Drenaj, Aydınlatma Vb. Uygulama Projelerinin Hazırlanması
 • Metraj Ve Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Mevcut Park ve Yeşil Alanların Rehabilitasyonu İçin Proje Üretimi
 • Mimari, Teknik Ve Sosyal İçerikli Her Türlü Sektörel Gelişimlerin Takip Edilmesi ve Yeni Projeler Üretilmesi
 • Uygulama
  • Yapımı Gerçekleştirilecek İmalata Ait Proje, Şartname ve Teknik Şartnamenin İncelenmesi
  • Uygulamaların İş Programına Göre Yapılmasının Sağlanması
  • Projenin Aplikasyonunun Yapılması
  • Uygulamada Kullanılan Malzemelerin ve İşçiliğin Tüm Detaylarıyla Projesine Uygun Olup Olmadığının Denetlenmesi
  • İşin Ön Görülen Zamanda Tamamlanması İçin Koordinasyonun Sağlanması
  • Hak Edişe Esas Metrajın Çıkarılması
  • İmalatın Tüm Aşamaları İçin Dijital Arşiv Oluşturulması ve Günlük Şantiye Defterinin Tutulması

 

BAKIM ONARIM ŞEFLİĞİ

 • Park, Refüj ve Yeşil Alanların Düzenli Bakımı
  • Günlük Temizlik
  • Çim Alanların Yenilenmesi ve Bakımı
  • Yabani Ot Temizliği
  • Havalandırma ve Çapalama
  • Gübreleme ve İlaçlama
  • Sulama
 • Ağaç, Ağaçcık ve Çalılarda Budama, Islah Çalışmaları, Atıkların Bertarafı ve Geri Dönüşümü
 • Park ve Çevre Düzenleme İşleri
 • Ağaç, Çalı ve Mevsimlik Çiçek Dikimi
 • Açık Hava Spor Aletleri Bakım, Onarım ve Montajı
 • Çocuk Oyun Grubu Bakımı ve Montajı, Kauçuk Zemin Kaplama Çalışmaları
 • Demir Ferforje Korkuluk, Tel Örgü Bakım, Onarım, İmalat ve Montajı
 • İç Mekân Bitkilerin Bakımı
 • Boyama Çalışmaları
 • İnşaat İşleri
 • Sulama, Süs Havuzları, Tesisat Bakım Onarım ve Yenileme İşleri
 • Elektrik Tesisat Bakım Onarım ve Yenileme İşleri

 

İHALE VE RAPORLAMA

 • İhale Öncesi Bilgi Ve Belgelerin Hazırlanması
 • İhale İle İlgili Yazışmalar
 • İhale İle İlgili Bilgi, Belge ve Verilerin Dosyalanması Ve Raporlanması
 • Depo İle İlgili Bilgi, Belge ve Verilerin Kayıt Altına Alınması, Takibi ve Raporlanması
 • İstatistiki Verilerin Düzenlenmesi
 • Faaliyet Raporu, Performans Programı ve Bütçe Hazırlıkları

 

AR-GE

 • Araştırma ve Geliştirme

Yusuf Sezer ESMERAY

Park ve Bahçeler Müdürü