ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İŞ BAŞLIKLARI LİSTESİ

RİSKLİ YAPI İŞLEMLERİ

 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Esaslarına Göre Riskli Yapıların Tespit Edilmesi.
 • Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıların Tahliye ve Yıkım ile ilgili Koordinasyonun Sağlanması İşlemlerinin Yapılması
 • 6306 Sayılı Kanun Kapsamında ve İlgili Kılavuz Doğrultusunda Kira Yardımı Başvurularının Değerlendirilmesi ve Kira Yardımı Ödemeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gerekli Diğer Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanması
 • Maliklerin 2/3 Çoğunluğu İle Alınan Karara Katılmayanların Hisselerinin Satışına İlişkin İş ve İşlemleri Yürütme
   

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE GELİŞTİRME İŞLEMLERİ

 • Kentsel Dönüşüm Çalışma Alanlarını Belirleyip Kentsel Tasarım Projelerini Uygulamak
 • Kentsel Dönüşüm Alanlarına Yönelik Hak Sahipliği ve Değerleme Tespitlerini Yapmak/Yaptırmak
 • “Riskli Alan” Ve “Rezerv Yapı Alanı” Dosyalarını Hazırlatıp Bakanlığa Sunmak
 •  Jeolojik –Geoteknik Etütleri, Mevcut Durum Analizi, Fizibilite Çalışmaları Yapmak/Yaptırmak
 • Kentsel Dönüşüm İle İlgili Hizmet Alımı, İhale İşlemleri ve Kontrollük Hizmetleri İşlemleri Yapmak veya Yaptırmak
 •  Kentsel Dönüşüm Alanlarındaki Tüm Yapım Faaliyetleri (Altyapı, Üstyapı Rekreasyon) İle İlgili Avan, Kesin ve Uygulama Projeleri İşlemleri Yapmak/Yaptırmak
 • İmar Planı ve Plan Tadilatı Yapmak/Yaptırmak
 • Kentsel Dönüşüm Alanlarına İlişkin Kamulaştırma İşlemlerini Yürütmek
   

BÜRO İŞLEMLERİ

 • Tüm Yazışmaların Standart Dosya Planına Göre Dosyalanması
 • Cimer ve Çözüm Merkezi Şikâyet -Talep Takibi
 • Kurum İçi ve Dışı Yazışmaların Takibi
 • Haftalık ve Aylık Faaliyetlerin oluşturulması
 • Personelin, Nöbet, Özlük hakları, izin vb. konuların takibi
 • Mail ve Sms ile bilgilendirmelerin takibi
 • Satın alma, İstek, Ambar ve Taşınır Kayıt kontrol İşlemleri
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

Tevfik UYSAL

Kentsel Dönüşüm Müdürü

1981 yılında, Eskişehir’de doğmuştur. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 1999 yılında, Doğuş Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2005 yılında tam burslu olarak mezun olmuştur.

Mezuniyet ardından özel sektörde gayrimenkul satış alanında sonrasında da İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde emlak, kamulaştırma ve mesken - gecekondu alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Yenilenmesi Hakkında Kanun’un 2012 yılında yürürlüğe girmesinin ardından kentsel dönüşümde mülk sahiplerinin haklarını korumak amacıyla, bağımsız olarak teknik ve hukuki destek, uzlaşma ve gayrimenkul değerleme çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalarda İstanbul genelinde 3 büyük çaplı kentsel dönüşüm bölgesinde ve çok sayıda küçük kentsel dönüşüm projelerinde mülk sahiplerine destek sağlamıştır. Ayrıca yine özel sektörde eğitim sektöründe gayrimenkul ve iş geliştirme alanlarında çalışmıştır. 2020 yılı Haziran ayında Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Evli ve bir kız çocuk babası olan Tevfik Uysal, İngilizce bilmektedir.