ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Plan ve Proje Müdürlüğü

PLANLAMA VE HARİTA ŞEFLİĞİ

 • 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapmak Veya Yaptırmak
 • İhtiyaca Cevap Vermeyen Mevcut İmar Planlarının Revizyonunu ve Tadilatını Yapmak veya Yaptırmak.
 • Dönem İçinde Sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Tekliflerini İncelemek ve Karar Alınması İçin İlgili Makamlara İletmek.
 • Yapım Yetkisi Verilen Alanların 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı Tekliflerini Hazırlamak ve Karar Alınması İçin İlgili Makamlara İletmek.
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Onaylanan Plan Tadilatı Tekliflerini Askıya Çıkarmak, Plana İtirazları Değerlendirmek ve Karar Alınması İçin Makamlara İletmek.
 • Bu Çalışmalar Sürecinde Bakanlıklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Tüm Yazışmaları Gerçekleştirmek, Koordinasyonu Sağlamak.
 • Planlar Konusunda Yapılan Şikayet ve Taleplere Cevap Vermek, İzlenecek Yollar Hakkında Bilgi Vermek, Vatandaşın Doğru Bir Şekilde Yönlendirilmesini Sağlamak.
 • Dönem İçinde Onanan Plan ve Plan Değişikliklerini Sayısallaştırmak.
 • Coğrafi Bilgi Sistemine Veri Girişini ve Güncellemesini Sağlamak.
 • Kot-Kesit Belgesi Düzenlemek.
 • İnşaat İstikamet Belgesi Düzenlemek.
 • Ruhsat Alınarak İnşaatına Başlanan Yapıların Temel Üstü Aşamalarında Konumlarını Ve Su Basman Seviyelerini Gösteren Kontur-Gabari Belgesi Düzenlemek.
 • Terk, İhdas ,İfraz , Sınır Düzeltme, İrtifak Hakkı Tesisi Gibi İşlemlerin Encümen Teklif Belgelerini Hazırlamak, Sunulan Başvuruları İncelemek.
 • Kamuya Terk -Tevhid İşlemlerini Belediye Encümenine Sunmak ve Encümenden Çıkan Kararı İlgili Kuruma Göndermek.
 • 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine Göre Uygulama Yapmak veya Yaptırmak.
 • Kurum İçi ve Dışı Sürdürülen Tüm Resmi İşlemlerde Gerekli Durumlarda Harita Taleplerini Karşılamak.
 • Kurumlar, Mahkemeler ve Vatandaşlardan Gelen Yazı ve Dilekçelere Cevap Verip, Bilgi ve Belge İhtiyacını Karşılamak.

 

NUMARATAJ VE KENTSEL TASARIM ŞEFLİĞİ

 • İdari Sınırlar ve Mahalle İsimlerine İlişkin İş ve İşlemleri Yürütmek.
 • Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokak İsimlendirmesi Yapmak veya Değiştirmek.
 •  Cadde, Sokak ve Kapı Numarası Tabelaları İle İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek.
 • Adrese Dayalı Tespit ve Numaralama İle İlgili Kurum ve Vatandaşlardan Gelen Talepleri Karşılamak.
 • Belediyemiz Coğrafi Bilgi Sistemine Adres Veri Girişini ve Güncellemesini Yapmak.
 • 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Kapsamında Tüm Adres Bilgilerini Ulusal Adres Veri Tabanı’na  Aktarmak.
 • Yetki Alanımızdaki Adres ve Tabelalarla İlgili Günlük Arazi Çalışmaları Yapmak.
 • Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Yetki Alanımızdaki Reklam ve Tanıtım Tabelaları İle İlgili Görüş Bildirmek.

 

KALEM VE ARŞİV BÜROSU

 • Müdürlüğe Gelen Evrakların Kayıt Edilmesi, Standart Dosya Planına Göre Dosyalanması Ve Elektronik Ortamda Arşivlenmesinin Sağlanması.
 • CİMER ve Çözüm Merkezinden Gelen Evrakların Takibi
 • Kurum İçi Ve Kurum Dışı Yazışmaların Takibi
 • Satın Alma, Avans, Ayniyat İşlemlerinin Yapılması Ve Takibi
 • Müdürlüğe Ait Performans Programı, Haftalık, Aylık  ve Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması.
 • Personelin Nöbet, Özlük Hakları, İzin vb. Konularının Takibi.

 

Plan ve Proje Müdürlüğü

Nihan BODUR

Plan ve Proje Müdürü

1972 yılında Eskişehir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 1995 yılında İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi "Şehir ve Bölge Planlama" bölümünü bitirdi. 1997 yılında göreve başladığı Ümraniye Belediyesinde 2007 yılına kadar "Şehir Plancısı", 2012 yılına kadar da "Planlama ve Harita Şefi" olarak görev yaptı. 2012 Kasım ayında Kentsel Tasarım Müdürü olarak atandı.2019 yılında Kentsel Tasarım Müdürü kadrosu iptal edilerek Plan ve Proje Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi İle Plan ve Proje Müdürü olarak görevlendirildi.  Evli ve 2 çocuk annesidir.