PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin Nikah Müracaatı

18 yaşını tamamlayan çiftler aşağıda yazılı belgeleri tamamlayarak müracaat edebilirler.

 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Silinti, kazıntı yapılmamış, tahrif edilmemiş ve soğuk damgası olan Nüfus Cüzdanları da kabul edilir.

 • Evlenmek İçin Düzenlenmiş Sağlık Raporu

Sağlık Bakanlığına bağlı Aile Sağlık Merkezleri veya Aile Hekimlikleri tarafından düzenlenecektir. Aile Hekiminizi http://sbu.saglik.gov.tr/sbahbs/  adresinden öğrenebilirsiniz.

 • 4 adet vesikalık fotoğraf

Fotoğrafların renkli ve ön cepheden son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraflarda alın, çene ve yüz görünür olmalıdır. Ozalit ve fotokopi yöntemiyle çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmemektedir.

 

18 yaşını doldurmayanlar ve bazı farklı durumda olanlar varsa EK olarak aşağıdaki belgeler istenir.

 • 16 yaşını dolduran erkek ve bayan mahkeme kararı ile evlenebilir.
 • 17 yaşını tamamlayan erkek ve bayan anne–baba izni ile evlenebilir. Bu sebeple müracaat esnasında anne-baba ile hazır bulunmaları gerekmektedir. Anne-baba 17 yaşını doldurmuş çocukları için evlenme iznini noter tasdikli muvafakatname ile de verilebilir. Anne-baba yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile evlenebilir. (Veli müracaat esnasında hazır bulunmalıdır veya evlenme iznini noter tasdikli muvafakatname ile de verebilir. Anne - babadan biri vefat etmiş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.)
 • Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için noterden özel vekâletname düzenlenmesi ve vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verildiğinin açıkça yazılması şarttır.
 • Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası vefat etmiş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiğini belgelediği takdirde bekleme süresi ortadan kalkar. (Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur)
 • Mal rejimi anlaşması talebi olan çiftler evlenme müracaatı sırasında Noterden yaptıracakları “Mal Rejimi Belgesi”ni vereceklerdir.
 • Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanların dilekçe doldurmaları gerekmektedir. (Dilekçe örneği)
 • Mevzuat gereği müracaat günü nikâh akdi yapılmaz.
 • Evlenmek isteyen çiftler,  haftaiçi her gün 10:00 - 13.00 ve 13.30 - 15.00 saatleri arasında bizzat müracaat edeceklerdir.
 • Evlendirme Yönetmeliği’nin 42. Maddesi gereği evlenmeye esas olan belgelerin geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süre içerisinde evlenme yapılmadığı takdirde dosya işlemden kaldırılır ve iptal edilir

 

 

T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari