ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Tarih : 27 Aralık 2017
Ocak Ayı Meclis Toplantı GündemiÜmraniye Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Ocak Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 02/01/2018 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

İ    L   A   N

Ümraniye Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Ocak Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 02/01/2018 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

Tebliğ ve ilan olunur.

Hasan CAN    
Belediye Başkanı

-    Açılış, yoklama.

-    16/12/2017 tarihli tutanak özetinin okunması. 

 

GÜNDEM

Teklifler:

1- Denetim Komisyonunun oluşturulması.

2- Denetim Komisyonu’na üye seçilmesi.

3- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 12/12/2017 tarih, 2953030 sayılı ve “Atatürk Mah. 14/2 pafta, 2310 ada, 4 parsele ait uygulama imar planı değişikliği askı itirazı” konulu teklifi.

4- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 19/12/2017 tarih, 2959726 sayılı ve “Çakmak Mah. 31 pafta, 459 ada, 25 parsel sayılı yerin TEK Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi” konulu teklifi.

5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20/12/2017 tarih, E.22092 sayılı ve “Sözleşmeli personel ücretleri” konulu teklifi.

6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25/12/2017 tarih, E.22104 sayılı ve “Geçici işçi vizesi” konulu teklifi.