ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Tarih : 08 Nisan 2019
Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesinde “Meclis, Mahalli İdareler seçimlerinin ilanını takip eden 5. gün kendiliğinden toplanır” denildiğinden Ümraniye Belediye Meclisi’nin seçim sonrası ilk toplantısı ve 2019 Yılı Nisan Ayı toplantısı 08/04/2019 Pazartesi günü saat: 16.30’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

 İ    L   A   N

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5. Maddesinde “Meclis, Mahalli İdareler seçimlerinin ilanını takip eden 5. gün kendiliğinden toplanır” denildiğinden Ümraniye Belediye Meclisi’nin seçim sonrası ilk toplantısı ve 2019 Yılı Nisan Ayı toplantısı 08/04/2019 Pazartesi günü saat: 16.30’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

Tebliğ ve ilan olunur.

İsmet YILDIRIM
Belediye Başkanı

 

- Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunuşu.
- 04/03/2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

Meclise bilgi verilecek konular

- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu’na ait raporun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca meclise okunması.
- Meclis üyelerinin mal bildiriminde bulunmaları hakkında duyuru.
 

GÜNDEM

Teklifler:

1- Meclis 1. Başkan Vekili Seçimi.
2- Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi.
3- Divan Kâtip Üyeliği seçimi.
4- Encümen Üyeliği seçimi.
5- İhtisas Komisyonlarının oluşturulması.
6- İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
7- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07/04/2019 tarih, 3152334 sayılı ve “Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna üye seçimi” hakkında teklifi.
8- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07/04/2019 tarih, 3152339  sayılı ve “Satış Komisyonuna üye seçimi”  hakkında teklifi.
9- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07/04/2019 tarih, 3152304 sayılı ve “Türk Dünyası Belediyeler  Birliği’ne üyelik seçimi” hakkında teklifi.
10- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07/04/2019 tarih, 3152301 sayılı ve “Marmara Belediyeler Birliği’ne üyelik seçimi” hakkında teklifi.
11- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 04/03/2019 tarih, 3138159 sayılı ve “Yol isim değişikliği    talebi” hakkında teklifi.
12- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 04/03/2019 tarih, 3128632 sayılı ve “İnkılap Mahallesi, 48     pafta, 874 ada, 97 parseldeki trafo alanının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği” hakkında teklifi.
13- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 20/03/2019 tarih, 3139438 sayılı ve “Çakmak Mahallesi, 35  pafta, 291 ada, 9 parsel sayılı yerin TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi” hakkında teklifi.
14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/03/2019 tarih, 3145326 sayılı ve “Otopark ücretleri”    hakkında teklifi.
15- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 04/04/2019 tarih, 3136752 sayılı ve “26/02/2018-21/11/2018 t.t. 1/1000 ölçekli Ümraniye İlçesi, Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar Mahalleleri ve Kazım Karabekir, Elmalıkent, İnkılap Mahallelerinin bir kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı askı itirazı” hakkında teklifi.
16- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 08/04/2019 tarih, 3152372 sayılı ve “Belediye Başkan Yardımcısı ödeneği ve huzur hakları” hakkında teklifi.
17- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 08/04/2019 tarih, 3152443 sayılı ve “Evsel katı atık ücret tarifesi” hakkında teklifi.
18- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 23/03/2019 tarih, E.5956 sayılı ve “2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu” hakkında teklifi.