ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi

Tarih : 08 Mayıs 2020
Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemia) Ümraniye Kaymakamlığının 27.03.2020 tarih ve E.1993 sayılı yazısı. b) Çev. Şeh. Bak. Yer. Yön. Gn. Md.’nün 27.03.2020 tarih ve E.78185 sayılı yazısı.

İ    L   A   N

İlgi      :a) Ümraniye Kaymakamlığının 27.03.2020 tarih ve E.1993 sayılı yazısı.

            b) Çev. Şeh. Bak. Yer. Yön. Gn. Md.’nün 27.03.2020 tarih ve E.78185 sayılı yazısı.

İlgi yazılar ile, Covid-19’la mücadele kapsamında Koronavirüs salgınının (Covid-19) biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İlçe Belediye meclislerinin çalışmalarına yönelik Kaymakamlıklarca, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü uyarınca Nisan, Mayıs ve Haziran Ayı toplantılarının ertelendiği belirtilerek, bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alınması sağlanarak izin verileceği belirtilmektedir.

İlgili yazılar çerçevesinde Belediyemizin görevlerinin aksamaması/devamı için  Ümraniye Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı Mayıs Ayı Olağanüstü Toplantısı ekte belirtilen gündemi görüşmek üzere  13/05/2020 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

Tebliğ ve İlan olunur.

İsmet YILDIRIM
Belediye Başkanı

 

2020 MAYIS AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

- Açılış, yoklama.

- 05/03/2020 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

Meclise Bilgi Verilecek Konular:

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonu’na ait raporun Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesi uyarınca meclise okunması.

 

GÜNDEM

Teklifler:

1- Encümen Üyeliği seçimi.
2- İhtisas Komisyonlarının oluşturulması.
3- İhtisas Komisyonlarına üye seçimi.
4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04/05/2020 tarih, 3315587 sayılı ve “2019 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli” hakkında teklifi.
5- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 09/03/2020 tarih, 3291284 sayılı ve “Çevre kirliliğinin giderilmesi” hakkında teklifi.
6- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 12/03/2020 tarih, 3292540 sayılı ve “Bilgisayar ve monitör hibe edilmesi” hakkında teklifi.
7- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 16/03/2020 tarih, 3261678 sayılı ve “Çakmak Mahallesi, 26 pafta, 678 ada, 1 parsel” hakkında teklifi.
8- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31/03/2020 tarih, 3296567 sayılı ve “Çakmak Mahallesi, 23 pafta, 640 ada, 23 parselin irtifak hakkı tesisi” hakkında teklifi.
9- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 17/04/2020 tarih, 3302824 sayılı ve “Çakmak Mahallesi, 26 pafta, 328 ada, 8 parselin T.E.İ.A.Ş lehine irtifak hakkı tesisi” hakkında teklifi.
10- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 04/05/2020 tarih, 3281621 sayılı ve “Çakmak Mahallesi, 35 pafta, 252 ada, 1 parsel” hakkında teklifi.
11- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 30/03/2020 tarih, 3315833 sayılı ve “Personel görevlendirme oluru” hakkında teklifi.
12- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 05/05/2020 tarih, 3315916 sayılı ve “İşbirliği protokolü” hakkında teklifi.
13- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05/05/2020 tarih, 3303286 sayılı ve “İnkılap (Saray) Mahallesi, 48 pafta, 891 ada, 21 parsel” hakkında teklifi.
14- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05/05/2020 tarih, 3291776 sayılı ve “Esenşehir Mahallesi, 11646 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” hakkında teklifi.
15- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05/05/2020 tarih, 3288470 sayılı ve “İnkılap Mahallesi, 48 pafta, 874 ada, 97 parselde yer alan trafo alanının kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği” hakkında teklifi.
16- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05/05/2020 tarih, 3294037 sayılı ve “Devlet orman alanları yapı yaklaşma sınırına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği” hakkında teklifi.
17- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05/05/2020 tarih, 3295590 sayılı ve “İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Y. Dudullu Mahallesi, 16 pafta, 2436 ve 2437 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” hakkında teklifi.
18- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05/05/2020 tarih, 3292181 sayılı ve “ENH’larına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” hakkında teklifi.
19- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 05/05/2020 tarih, 3306737 sayılı ve “Çakmak Mahallesi, 27 pafta, 827 ada, 9 parselin TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine trafo irtifak hakkı tescili” hakkında teklifi.
20- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 07/05/2020 tarih, 3293137 sayılı ve “Ümraniye ilçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 3415 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” hakkında teklifi.
21- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07/05/2020 tarih, 3317095 sayılı ve “Temsil yetkisi” hakkında teklifi.
22- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 07/05/2020 tarih, 3317097 sayılı ve “Temsil yetkisi” hakkında teklifi.
23- Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 05.05.2020 tarih, 3318009 sayılı ve “Sosyal Yardım Bağış ve İşbirliği Sözleşmesi” hakkında teklifi.
24- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 08.05.2020 tarih, 3318530 sayılı ve “Borçlanma” hakkında teklifi
25- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 18/03/2020 tarih, 3295457 sayılı ve “2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu” hakkında teklifi.