ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Tarih : 26 Nisan 2017
Mayıs Ayı Meclis Toplantı GündemiÜmraniye Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Mayıs Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 02/05/2017 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

İLAN

Ümraniye Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Mayıs Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 02/05/2017 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

Tebliğ ve ilan olunur.

Hasan CAN
Belediye Başkanı


- Açılış, yoklama.
- 06/04/2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

GÜNDEM
Teklifler:

1- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 11/04/2017 tarih, 2828080  sayılı ve “İstiklal Mahallesi, 20/1 pafta, 1761 ada, 9 parsele ait yapı yaklaşma sınırına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” konulu teklifi.

2- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 18/04/2017 tarih, 2842086 sayılı ve “Y.Dudullu Mahallesi, Muradiye Sokağa ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” konulu teklifi.

3- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 19/04/2017 tarih, 2841850 sayılı ve “Y.Dudullu Mahallesi, 17 pafta, 2861 parsel sayılı yerin TEK Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi” konulu teklifi.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2017 tarih, E.6384 sayılı ve “2016 Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetveli” konulu teklifi.