ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Tarih : 27 Şubat 2019
Mart Ayı Meclis Toplantı GündemiÜmraniye Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Mart Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 04/03/2019 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır. Tebliğ ve ilan olunur.

 İ    L   A   N

 

Ümraniye Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı Mart  Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 04/03/2019 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

Tebliğ ve ilan olunur.

 

Hasan CAN

Belediye Başkanı

 

 

 

- Açılış, yoklama.

- 08/02/2019 tarihli tutanak özetinin okunması 

 

 

GÜNDEM

Rapor:

1- 04/02/2019 tarihli Şubat Ayı Meclisi’nin ilk toplantısında ek gündemde bulunan ve oylanarak İmar Komisyonuna havale edilen Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 01/02/2019 tarih, 3129020 sayılı ve “1/1000 ölçekli Ümraniye ilçesi, Yenişehir Mahallesi uygulama imar planı” konulu teklifine istinaden hazırlanan İmar Komisyonu’nun 27/02/2019 tarih ve 08 no’lu raporu.  

Teklifler:

1-  Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 04/02/2019 tarih, 3128520 sayılı ve “Çakmak Mahallesi, 35 pafta, 246 ada, 16 parsel sayılı yerin TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi” konulu teklifi.

2- Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 15/02/2019 tarih, E.3141 sayılı ve “Ümraniye YEDAM binasındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere talep edilen cihazların hibe edilmesi” konulu teklifi.

3- Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 15/02/2019 tarih, E.3142 sayılı ve “Marmara Üniversitesi eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere akıllı switchlerin hibe edilmesi” konulu teklifi.

4-  Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 25/02/2019 tarih, 3132962 sayılı ve “İstiklal Mahallesi, 15 pafta, 393 ada, 38 parsel ile bitişiğindeki kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” konulu teklifi.