ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

İlan Reklam Vergileri

Tarih : 15 Ocak 2007
İlan Reklam Vergileriİlan Reklam Vergileri...

İLAN VE REKLAM VERGİLERİ

           

MADDE  1 :  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesinde yer alan  İLAN VE REKLAM vergisi tarifesi  31.12.2004  tarih  ve 5281 sayılı Kanunla değiştirilmiş  ve   2007 yılında  Belediyemiz sınırları içerisinde tek taksit olarak uygulanacak  vergilerin   maktu hadleri, Belediye Meclisinin onayına sunulmuştur.   

 

 

 

 

 

 

2007 YILI  VERGİLERİ  (YTL)

 

 

 

 

 

 

En az      En çok      2006 yılı      2007 yılı   Komisyon

uygulanan        teklifi

…………………………………………………………..

                                                                                          

 

 

 

 

 

1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca

 

 

 

 

 

çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı  ve resim gibi

 

 

 

 

 

tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak: 

20

100

...35.....

40,00,-YTL

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve

 

 

 

 

 

reklamların beher  metrekaresinden  yıllık olarak:

8

40

….25….

30,00 YTL

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların

 

 

 

 

 

cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan

 

 

 

 

 

geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak:

2

10

….4….

5,00 YTL

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân  ve reklamlardan her metrekare için

 

 

 

 

 

yıllık olarak

30

150

…60…

60,00 YTL

5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve

 

 

 

 

 

cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 

0,01

0,25

0,10…

0,15 YTL 

6. Mahiyeti  ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve

 

 

 

 

 

benzerlerinin beherinin metrekaresinden:

0,02

0,5

…0,50…

0,50 YTL