ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi

Tarih : 21 Haziran 2019
Haziran Ayı Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi5675 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde, Belediye Başkanı’nın acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini, bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırabileceği hüküm altına alınmıştır.

İ    L   A   N

5675 Sayılı Kanunun 3. Maddesi ile değişik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde, Belediye Başkanı’nın acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini, bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırabileceği hüküm altına alınmıştır.

Ümraniye Belediye Meclisi’nin 2019 Yılı 1. Olağanüstü Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 25/06/2019 Salı günü saat:11.00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

Tebliğ ve ilan olunur.

İsmet YILDIRIM 
Belediye Başkanı

 

- Açılış, yoklama.
- 13/06/2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

 


GÜNDEM

Teklifler:
1-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21/06/2019 tarih ve 3181608 sayılı “Temsil yetkisi” hakkında teklifi.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21/06/2019 tarih ve 3181618 sayılı “Temsil yetkisi” hakkında teklifi.