ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Tarih : 29 Ağustos 2023
Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 04/09/2023 tarihinde saat 15.00’de Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

İ    L   A   N

 

Ümraniye Belediye Meclisi’nin 2023 Yılı Eylül Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 04/09/2023 tarihinde saat 15.00’de Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

Tebliğ ve ilan olunur.

 

                  İsmet YILDIRIM

                  Belediye Başkanı

 

 

-           Açılış, yoklama.

-           06/07/2023  tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 

GÜNDEM

Teklifler:

1- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 02/08/2023 tarih, E.101091 sayılı ve “Yukarı Dudullu Mahallesi, 23 Pafta, 417 Ada, 4 Parsel Sayılı Yerin Parka Terki ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü Lehine İrtifak Hakkı Tesisi Oluşturulması” hakkında teklifi.

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16/08/2023 tarih, 3554201 sayılı ve “Taşınmaz Alımı” hakkında teklifi.

3- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 21/08/2023 tarih, 3554214 sayılı ve “Araç Tahsisi” hakkında teklifi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 21/08/2023 tarih, E.79614 sayılı ve “2023/2 Yılı Otopark Ücretleri” hakkında teklifi.

5- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 22/08/2023 tarih, 3554453 sayılı ve “Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali (GES) Kurulumu” hakkında teklifi.

6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24/08/2023 tarih, 3554492 sayılı ve “Mahalle Sınırları” hakkında teklifi.

7- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24/08/2023 tarih, 3554485 sayılı ve “Aşağı Dudullu Mahallesi, 7390,7391 Parsel İle Eski 109 Parselin Sicilinden Parka Terkin Edilen Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği” hakkında teklifi.

8- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24/08/2023 tarih, E.97755 sayılı ve “Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 14206 Parselin Kuzeyindeki Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Plan Notu İlavesi Askı İtirazı” hakkında teklifi.

9- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24/08/2023 tarih, 3554541 sayılı ve “Plan Notu İlavesi” hakkında teklifi.