ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Tarih : 29 Ağustos 2016
Eylül Ayı Meclis Toplantı GündemiÜmraniye Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Eylül Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 05/09/2016 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır...

İLAN

Ümraniye Belediye Meclisi’nin 2016 Yılı Eylül Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 05/09/2016 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

Tebliğ ve ilan olunur.

Hasan CAN
Belediye Başkanı


- Açılış, yoklama.
- 13/07/2016 tarihli tutanak özetinin okunması.
- 19/07/2016 tarihli 1. Olağanüstü Meclis Toplantısı tutanak özetinin okunması. 

GÜNDEM
Teklifler:

1- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 12/07/2016 tarih, 2708770 sayılı ve “Çakmak Mah. 36 pafta,213 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde TEK lehine daimi irtifak hakkı tesisi ” konulu teklifi.
2- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 01/07/2016 tarih, 2617156 sayılı ve “UİP-829,16 ve UİP-827,5 Pin nolu plan değişikliklerine ilişkin askı itirazı” konulu teklifi.
3- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 01/07/2016 tarih, 2705452 sayılı ve “A.Dudullu Mah. 12 pafta,359 ada,4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği” konulu teklifi.
4- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 12/08/2016 tarih, 2722099 sayılı ve “Y.Dudullu Mah. 23 pafta,7325 parsel sayılı taşınmaz üzerinde TEK ve TEAŞ lehine daimi irtifak hakkı tesisi” konulu teklifi. 
5- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 17/08/2016 tarih, 2716678 sayılı ve “Y.Dudullu Mah. 23 pafta,10706 parsel sayılı taşınmaz üzerinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi” konulu teklifi.
6- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 22/08/2016 tarih, 2497799 sayılı ve “İnkılap Mah. 46 pafta,874 ada,203 parselin bitişiğinde “A” ile gösterilen kısmın ve Atatürk Mah. 2376 ada 20,21 ve 511 ada,76 parsellerin yola terk, tevhit, parka terk, parktan ihdas ve takas” konulu teklifi.
7- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 24/08/2016 tarih, 2723593 sayılı ve “Y.Dudullu Mah. 1 pafta,6918 parsel sayılı taşınmaz üzerinde İSKİ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi ” konulu teklifi.
8- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 24/08/2016 tarih, 2725253 sayılı ve “Y.Dudullu Mah. 23 pafta,2070 parsel sayılı taşınmaz üzerinde TEK  lehine daimi irtifak hakkı tesisi” konulu teklifi. 
9- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 18/08/2016 tarih, E.17080 sayılı ve “Asfalt satış fiyatı” konulu teklifi.