ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Tarih : 26 Eylül 2018
Ekim Ayı Meclis Toplantı GündemiÜmraniye Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Ekim Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 01/10/2018 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

İ    L   A   N

Ümraniye Belediye Meclisi’nin 2018 Yılı Ekim Ayı toplantısı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 01/10/2018 tarihinde saat: 15:00’da Belediye Meclis Salonunda başlayacaktır.

Tebliğ ve ilan olunur.

Hasan CAN

Belediye Başkanı

 

-     Açılış, yoklama.
-    05/09/2018 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

GÜNDEM
Teklifler:

1- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 14/09/2018 tarih, 3068486 sayılı ve “Çakmak Mahallesi, 26 pafta, 329 ada, 5 parsel sayılı yerin TEAŞ Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi” konulu teklifi.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24/09/2018 tarih, E.16816 sayılı ve “Norm kadro” konulu teklifi.

3- Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 19/09/2018 tarih, E.16471 sayılı ve “2019 yılı performans programı”  konulu teklifi.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19/09/2018 tarih, E. 16587 sayılı ve “2019 yılı gelir ve gider bütçesi” konulu teklifi.