PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Umuma Açık İşyeri Ruhsatı Müracaatı
İşyeri Ruhsatları
Umuma Açık İşyeri Ruhsatı Müracaatı
Başvuruda İstenen Belgeler
 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (asıl veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Adres bilgi formu
 • Emlak beyanı belgesi 
 • Devir sözleşmesi (mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname 
 • Muvafakatname (gerekli görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • Mesul müdür var ise mesul müdür belgesi (noter tasdikli)
 • İnternet salonları için oda kaydı belgesi (İnternet Kafeciler Odası'ndan)
 • İnternet salonlarından "İnternet Toplu Kullanım Sağlayacıları İzin Belgesi" (İlçe Kaymakamlığı'ndan)
 • İskan Belgesi (gerek görülen işyerlerinden)
 • Adli Sicil Kaydı (emniyet görüşü için, e-devlet kapısı üzerinden, İstanbul Adliyesi'nden)
 • Olumlu emniyet görüşü
 • Olumlu itfaiye görüşü
 • Açılacak olan umuma açık işyerleri, her türlü eğitim kurumlarına, en az 100 mt. mesafede olmalıdır. Bu şarta uygunluğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
 • Nargilelik tütün mamülü içilen işyerine ait alanlar hakkında tebliğin     4 ncü maddesinin (a) bendi hükmünce kurumumuzca düzenlenecek mesafe uygunluk belgesi 
 • İşyerlerinden faaliyet alanlarına göre çeşitli belgeler istenir.
 • Özel/tüzel işletmelerin iş takibini yapanlar vekalet evraklarını 
 • kurumumuza ibraz etmelidir.
 • Ruhsat harcı
Birinci Müracaat Yeri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ümraniye Belediyesi, Ana Bina, 1. Kat, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL

Büro Personeli
Telefon : 0 216 443 56 00 Dahili: 1626 - 1628
E-Posta : ruhsat@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 30 Gün Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Orhan ÇELİK / Ruhsat ve Denetim Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00-1626
E-Posta : orhan.celik@umraniye.bel.tr
/ Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon :
E-Posta :
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari