PROJELER
ARAMA
ARA
HIZLI MENÜ
Sıhhi İşyeri Ruhsatı Müracaatı
İşyeri Ruhsatları
Sıhhi İşyeri Ruhsatı Müracaatı
Başvuruda İstenen Belgeler
 • Başvuru formu
 • Vergi levhası
 • Tapu fotokopisi
 • Kira kontratı (asıl veya noter tasdikli sureti)
 • Şahıs müracaatı ise 2 adet vesikalık resim, nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Şirket müracaatı ise Ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, mesul müdürlük belgesi
 • Adres bilgi formu
 • Emlak beyanı belgesi 
 • Devir sözleşmesi (mevcut işyerini devir alanlar için)
 • Taahhütname
 • Muvafakatname (gerek görülen işyerlerinden, noter tasdikli)
 • Olumlu itfaiye görüşü (gerek görülen işyerlerinden)
 • İmar Durum Belgesi (gerek görülen işyerlerinden)
 • Ticari işletmelerden oda kaydı, mesleki işletmelerden ustalık belgesi
 • Bitkisel atık yağ sözleşmesi (lisanslı firmalardan alınmak üzere kızartma yapılan her türlü işyerinden)
 • 4250 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasının hükmünce olumlu emniyet görüşü ve ikinci fıkrasının hükmünce kurumumuzca düzenlenecek mesafe uygunluk belgesi
 • TAPDK' dan "Alkollü İçki Satış Belgesi" almak isteyen işyerlerine yönelim olumlu emniyet görüşü
 • Çeşitli kurumlara bağlı olup belediyemizden ruhsat alması gereken işyerlerinin, öncelikle bağlı bulundukları kurumdan izin belgesi almaları ve ardından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak üzere belediyemize müracaat etmeleri gerekir.
 • İşyerlerinden faaliyet alanlarına göre çeşitli belgeler istenir.
 • Özel/tüzel işletmelerin iş takibini yapanlar vekaleten evraklarını kurumumuza ibraz etmelidir.
 • Ruhsat harcı

NOT:  Belirtilen süre inceleme süresidir. İpotek borcu ödenmiş parseller için düzenlenir. İşlem, Tapu Müdürlüğü'nde tamamlanmaktadır.

Ekli dosyayı görmek için tıklayınız
Birinci Müracaat Yeri
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Ümraniye Belediyesi, Ana Bina, 1. Kat, Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL

Büro Personeli
Telefon : 0 216 443 56 00 Dahili: 1626 - 1628
E-Posta : ruhsat@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 1 Gün Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Orhan ÇELİK / Ruhsat ve Denetim Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00-1626
E-Posta : orhan.celik@umraniye.bel.tr
/ Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon :
E-Posta :
T.C. Ümraniye Belediye Başkanlığı -- Copyright 2014 ©beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari