ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat:Cemil Meriç Mahallesi, Hedef Sokak No: 25

Tarih : 10 Mayıs 2022
Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat:Cemil Meriç Mahallesi, Hedef Sokak No: 25 Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi, Hedef Sokak No: 25 adresindeki, tapunun; 3/1 pafta, --- ada, 4749 parsel sayılı yeri ile ilgili

Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi, Hedef Sokak No: 25 adresindeki, tapunun;           3/1 pafta, --- ada, 4749 parsel sayılı yeri ile ilgili Müdürlüğümüz Teknik Elemanlarınca mahallen yapılan kontrollerde; parsel üzerinde iki katlı metruk bir yapı tespit edilmiştir. Söz konusu metruk yapı ile ilgili yapılan tespitler sonucunda;

           

—İki katlı betonarme yapı olduğu,

—Kapı ve pencere doğramalarının sökülerek içinin boşaltıldığı,

—Sahipsiz bırakıldığından çöplük halini aldığı,

—Tinerci çocukların barınağı olduğundan çevre sağlığını tehdit ettiği

—Şehircilik estetiği açısından sakınca oluşturduğu tespit edilmiş olup,

 

             Söz konusu metruk yapının 3 (üç) gün içerisinde yıkılması gerektiği, aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri gereği Belediye Encümeninden alınacak karara istinaden yıkım programı kapsamında yıkılacağı ve yıkım masraflarının %20 fazlası ile mal sahiplerinden tahsil edileceği tebliğ olunur.