ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat

Tarih : 09 Şubat 2021
Metruk Yapı Hakkında Yapılan TebligatÜmraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Deniz Sokak No: 21 adresindeki, tapunun; 2 pafta, 765 ada, 24 parsel sayılı yerinde tek katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

TEBELLÜĞ İLMUHABERİ

 

Ümraniye İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Deniz Sokak No: 21 adresindeki, tapunun;  2 pafta, 765 ada, 24 parsel sayılı yerinde tek katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

           

—Tek katlı betonarme yapı olduğu,

—Çatısının, kapı ve pencere doğramalarının sökülerek içinin boşaltıldığı,

—Sahipsiz bırakıldığından çöplük halini aldığı,

—Tinerci çocukların barınağı olduğundan çevre sağlığını tehdit ettiği

—Şehircilik estetiği açısından sakınca oluşturduğu tespit edilmiş olup,

 

Kamunun selameti için gerekli tedbirlerin alınarak, söz konusu yerdeki olumsuzlukların yazımız tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddeleri gereği Belediye Encümeninden alınacak karara istinaden müdürlüğümüz tarafından yıkılacağı, yıkım masraflarının %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği hususları tarafınıza imza mukabili tebliğ olunur.