ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat

Tarih : 07 Ocak 2021
Metruk Yapı Hakkında Yapılan TebligatÜmraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi, Büyük Doğu Sokak, No:21 ve No:21/1 adresinde tapunu; 3/1 pafta, --- ada, 6083 parsel sayılı yerdeki tek katlı metruk halde bulunan yapılar ile ilgili olarak;

TEBELLÜĞ İLMUHABERİ

Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi, Büyük Doğu Sokak, No:21 ve No:21/1 adresinde tapunu; 3/1 pafta, --- ada, 6083 parsel sayılı yerdeki tek katlı metruk halde bulunan yapılar ile ilgili olarak;

- Çatısının, kapı ve pencere doğramalarının sökülerek içinin boşaltıldığı,

- Sahipsiz bırakıldığından çöplük halini aldığı,

- Tinerci barınağı olduğu ve çevre sağlığını tehdit ettiği,

- Şehircilik estetiği açısından sakınca oluşturduğu hususları görülmüştür.

Kamunun selameti için gerekli tedbirlerin alınarak, söz konusu yerdeki olumsuzlukların yazımız tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

 Aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddeleri gereği belediye encümeninden alınacak karara istinaden müdürlüğümüz tarafından yıkılacağı, yıkım masraflarının %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği hususları tarafınıza imza mukabili tebliğ olunur.(06.01.2021)