ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Ihlamurkuyu Mahallesi, Adalet Sokak, No:18

Tarih : 15 Eylül 2021
Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Ihlamurkuyu Mahallesi, Adalet Sokak, No:18Ümraniye İlçesi, Ihlamurkuyu Mahallesi, Adalet Sokak, No:18 adresinde tapunun; 141 Ada, 2 parsel sayılı yeri ile ilgili...

TEBELLÜĞ İLMUHABERİ

Ümraniye İlçesi, Ihlamurkuyu Mahallesi, Adalet Sokak, No:18 adresinde tapunu;           F22D-23C-1B pafta, 363 ada, 8 parsel sayılı yerdeki tek katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

- Çatısının, kapı ve pencere doğramalarının sökülerek içinin boşaltıldığı,

- Sahipsiz bırakıldığından çöplük halini aldığı,

- Tinerci barınağı olduğu ve çevre sağlığını tehdit ettiği,

- Şehircilik estetiği açısından sakınca oluşturduğu hususları görülmüştür.

Kamunun selameti için gerekli tedbirlerin alınarak, söz konusu yerdeki olumsuzlukların yazımız tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

 Aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddeleri gereği belediye encümeninden alınacak karara istinaden müdürlüğümüz tarafından yıkılacağı, yıkım masraflarının %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği hususları tarafınıza imza mukabili tebliğ olunur.(10.09.2021)