ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Esenşehir Mahallesi, Muradiye Sokak, No:44

Tarih : 08 Haziran 2022
Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Esenşehir Mahallesi, Muradiye Sokak, No:44Ümraniye İlçesi, Esenşehir Mahallesi, Muradiye Sokak, No:44 adresinde tapunu; 5/2 pafta, --- ada, 11687 parsel sayılı yerdeki iki katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili

TEBELLÜĞ İLMUHABERİ

Ümraniye İlçesi, Esenşehir Mahallesi, Muradiye Sokak, No:44 adresinde tapunu; 5/2 pafta, --- ada, 11687 parsel sayılı yerdeki iki katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

- Çatısının, kapı ve pencere doğramalarının sökülerek içinin boşaltıldığı,

- Sahipsiz bırakıldığından çöplük halini aldığı,

- Tinerci barınağı olduğu ve çevre sağlığını tehdit ettiği,

- Şehircilik estetiği açısından sakınca oluşturduğu hususları görülmüştür.

Kamunun selameti için gerekli tedbirlerin alınarak, söz konusu yerdeki olumsuzlukların yazımız tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

 Aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddeleri gereği belediye encümeninden alınacak karara istinaden müdürlüğümüz tarafından yıkılacağı, yıkım masraflarının %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği hususları tarafınıza imza mukabili tebliğ olunur.

(30/05/2022)