ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Esenkent Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, No: 26 adresindeki tek katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

Tarih : 15 Aralık 2023
Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Esenkent Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, No: 26 adresindeki tek katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Esenkent Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, No: 26 adresinde tapunun; g22a04b2a pafta, 433 ada, 1 parsel sayılı yerdeki tek katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

TEBELLÜĞ İLMUHABERİ

 

Ümraniye İlçesi, Esenkent Mahallesi, Kurtuluş Caddesi, No: 26 adresinde tapunu; g22a04b2a pafta, 433 ada, 1 parsel sayılı yerdeki tek katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

- Çatısının, kapı ve pencere doğramalarının sökülerek içinin boşaltıldığı,

- Sahipsiz bırakıldığından çöplük halini aldığı,

- Tinerci barınağı olduğu ve çevre sağlığını tehdit ettiği,

- Şehircilik estetiği açısından sakınca oluşturduğu hususları görülmüştür.

Kamunun selameti için gerekli tedbirlerin alınarak, söz konusu yerdeki olumsuzlukların yazımız tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddeleri gereği belediye encümeninden alınacak karara istinaden müdürlüğümüz tarafından yıkılacağı, yıkım masraflarının %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği hususları tarafınıza imza mukabili tebliğ olunur.