ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Cemil Meriç Mah. Çayırönü Cad. No:19

Tarih : 17 Mayıs 2021
Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Cemil Meriç Mah. Çayırönü Cad. No:19Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi, Çayırönü Caddesi, No:19 adresinde tapunun; 141 Ada, 3 parsel sayılı yeri ile ilgili...

TEBELLÜĞ İLMUHABERİ

İlgi: 80271089-500-922034 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı.

İlgi yazı ile bahse konu olan, Ümraniye İlçesi, Cemil Meriç Mahallesi, Çayırönü Caddesi, No:19 adresinde tapunun; 141 Ada, 3 parsel sayılı yeri ile ilgili Müdürlüğümüz Teknik Elemanlarınca mahallen yapılan kontrollerde; parsel üzerinde tek katlı metruk bir yapı tespit edilmiştir. Söz konusu metruk yapı ile ilgili yapılan tespitler sonucunda;

— Kapı ve pencere doğramalarının sökülerek içinin boşaltıldığı,

— Sahipsiz bırakıldığından çöplük halini aldığı,

— Tinerci çocukların barınağı olduğundan çevre sağlığını tehdit ettiği,

— Şehircilik estetiği açısından sakınca oluşturduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu metruk yapının 3 (üç) gün içerisinde yıkılması gerektiği, aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddeleri gereği Belediye Encümeninden alınacak karara istinaden yıkım programı kapsamında yıkılacağı ve yıkım masraflarının %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği hususları tarafınıza imza mukabili tebliğ olunur.(07.05.2021)