ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: , Armağanevler Mahallesi, Kanaat Sokak, No:5

Tarih : 30 Ocak 2023
Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: , Armağanevler Mahallesi, Kanaat Sokak, No:5 Ümraniye İlçesi, Armağanevler Mahallesi, Kanaat Sokak, No:5 adresinde tapunu; 23 pafta, 303 ada, 40 parsel sayılı yerdeki tek katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

TEBELLÜĞ İLMUHABERİ

 

Ümraniye İlçesi, Armağanevler Mahallesi, Kanaat Sokak, No:5 adresinde tapunu; 23 pafta, 303 ada, 40 parsel sayılı yerdeki tek katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

- Çatısının, kapı ve pencere doğramalarının sökülerek içinin boşaltıldığı,

- Sahipsiz bırakıldığından çöplük halini aldığı,

- Tinerci barınağı olduğu ve çevre sağlığını tehdit ettiği,

- Şehircilik estetiği açısından sakınca oluşturduğu hususları görülmüştür.

Kamunun selameti için gerekli tedbirlerin alınarak, söz konusu yerdeki olumsuzlukların yazımız tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddeleri gereği belediye encümeninden alınacak karara istinaden müdürlüğümüz tarafından yıkılacağı, yıkım masraflarının %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği hususları tarafınıza imza mukabili tebliğ olunur.