ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Altınşehir Mahallesi, Erol Sokak, No:22

Tarih : 02 Eylül 2022
Metruk Yapı Hakkında Yapılan Tebligat: Altınşehir Mahallesi, Erol Sokak, No:22Ümraniye İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Erol Sokak, No:22 adresinde tapunu; 8 pafta, … ada, 7687 parsel sayılı yerdeki iki katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

TEBELLÜĞ İLMUHABERİ

 

Ümraniye İlçesi, Altınşehir Mahallesi, Erol Sokak, No:22 adresinde tapunu; 8 pafta, … ada, 7687 parsel sayılı yerdeki iki katlı metruk halde bulunan yapıyla ilgili olarak;

- Çatısının, kapı ve pencere doğramalarının sökülerek içinin boşaltıldığı,

- Sahipsiz bırakıldığından çöplük halini aldığı,

- Tinerci barınağı olduğu ve çevre sağlığını tehdit ettiği,

- Şehircilik estetiği açısından sakınca oluşturduğu hususları görülmüştür.

Kamunun selameti için gerekli tedbirlerin alınarak, söz konusu yerdeki olumsuzlukların yazımız tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde giderilmesi gerekmektedir.

 Aksi takdirde 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Ve 40. Maddeleri gereği belediye encümeninden alınacak karara istinaden müdürlüğümüz tarafından yıkılacağı, yıkım masraflarının %20 fazlası ile tarafınızdan tahsil edileceği hususları tarafınıza imza mukabili tebliğ olunur.