ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

İmar Planlarındaki Yüksekliklerin Belirlenmesine Yönelik Değişiklik

Tarih : 11 Ağustos 2021
İmar Planlarındaki Yüksekliklerin Belirlenmesine Yönelik Değişiklik14.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun ile 3194 sayılı imar Kanununun 8. Maddesi

14.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında kanun ile 3194 sayılı imar Kanununun 8. Maddesine “İmar planlarında bina yükseklikleri ençok: serbest olarak belirlenemez” hükmü eklenmiştir. 

Bu doğrultuda imar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenmiş alanlarda emsal değerini değiştirmemek, yapılaşma haklarında herhangi bir kısıtlamaya gitmeden sadece yüksekliklerin belirlenmesine ilişkin plan değişikliği ve revizyon yapılması gereği doğmuştur.

Bu itibarla Ümraniye ilçesi Aşağı Dudullu, Esenşehir, Ihlamurkuyu, Yeni Çamlıca Mah. Nazım İmar Planında yükseklik sınırlamasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanmıştır.

Buna göre; 

“Havza içinde kalan ve kat adedi belli olmayan alanlarda yençok: 10 kat, havza dışında kalan alanlarda yençok:15 kat olacaktır.” ve “Bu plan tadilatının onay tarihinden önce yapı ruhsatı almış parsellerin yapı ruhsatları yasal süresi içerisinde geçerli olup, iskân belgesi düzenlenene kadar yapı yükseklikleri mühtesebidir. Bu kapsamda yapılan yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde, yapı yüksekliklerinde meri plan koşullarına uygun olacak şekilde uygulaması yapılacaktır” ifadeleri eklenmiştir. Bununla birlikte “max. TAKS= 0,30” ifadesi iptal edilerek “TAKS= 0,35” olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Bahse konu plan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 26.07.2021 tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştır. 

Kamuoyuna  saygı ile duyurulur.