ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

Belediye Meclis Toplantıları Hakkında

Tarih : 03 Nisan 2020
Belediye Meclis Toplantıları Hakkındaa) İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 26.03.2020 tarih ve 9 no’lu kararı. b) Ümraniye Kaymakamlığının 30.03.2020 tarih ve E.2038 sayılı yazısı. c) İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müd.’nün 30.03.2020 tarih ve E.35732 sayılı yazısı.

İ    L   A   N

İlgi :
a) İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 26.03.2020 tarih ve 9 no’lu kararı.
b) Ümraniye Kaymakamlığının 30.03.2020 tarih ve E.2038 sayılı yazısı.
c) İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müd.’nün 30.03.2020 tarih ve E.35732 sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesi gereği Ümraniye Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırılan günde toplanarak gündemdeki konuları görüşmektedir.

Ümraniye Kaymakamlığının ilgi (b) yazısı ekinde alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ilgi (a) kararı ile, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVİD-19) hastalığının solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması vb yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı gerekçesiyle, Büyükşehir, İlçe Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri meclislerinin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi, mahalli idare görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılması kararı alınmıştır.
Belediye Meclis toplantısının ertelenmesi tedbiri ile ilgili olarak İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı ekinde alınan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarih ve E.78185 sayılı yazısında, meclis toplantısının ertelenmesi sebebiyle bu aylarda görüşülmesi gereken konuların yapılacak ilk toplantıda görüşülerek karara bağlanması, Encümen ve İhtisas Komisyonlarına üye seçiminin gerçekleştirilecek ilk toplantıda yapılması, seçimler yapılıncaya kadar mevcut Encümen ve İhtisas Komisyonu üyelerinin kamu hizmetlerinde devamlılık ilkesi gereği görevlerine devam edeceği bildirilmiştir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle, Ümraniye Belediye Meclisinin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantıları ertelenmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 

 İsmet YILDIRIM 
                                                                                                                         Belediye Başkanı