ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
Twitter WEB TV

1 No'lu Yapı Tatil Tutanağı Hakkında Bilgilendirme

Tarih : 28 Ocak 2021
1 No'lu Yapı Tatil Tutanağı Hakkında BilgilendirmeAşağıdaki evrakta yeri ve tutanak tarihindeki durumu ile tespit edilmiş bulunan yapı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre işlem yapılmak üzere mühürlenerek tatil edilmiştir...

Aşağıdaki evrakta yeri ve tutanak tarihindeki durumu ile tespit edilmiş bulunan yapı 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre işlem yapılmak üzere mühürlenerek tatil edilmiştir. Mezkür inşaatın 10(on) gün içinde yıkılması veya ruhsata bağlanması veya ruhsat ve mevzuata uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Aksi halde İmar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince Belediye Encümeninin yıkım kararı alınarak yıktırılacak ve yıkım masrafları ilgililerinden tahsil edilecektir.