İmar Hizmetleri
Müstakil Tapu Verilmesi
Başvuruda İstenen Belgeler
  • Tapu 
  • Tapu sahibi harici müracaatlarda vekâletname
  • Vekilin kimlik fotokopisi
Not : NOT: İşlem incelendikten sonra Başkanlık Takdir Komisyonuna gönderilmektedir. Takdir Raporu geldikten sonra işlem tamamlanır.
Birinci Müracaat Yeri
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL (3. Kat)

Büro Personeli
Telefon : 0216 443 5600 Dahili:1173
E-Posta : kentsel.tasarim@umraniye.bel.tr
Web :

Hizmet Süresi : 15 GÜN Bütün evraklar eksiksiz teslim edildikten sonra
İkinci Müracaat Yeri
Nihan BODUR / Plan ve Proje Müdürü
Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İstanbul
Telefon : (+90) 216 443 56 00 -1386
E-Posta : nihan.bodur@umraniye.bel.tr
/ Konuyla İlgili Başkan Yardımcısı
Telefon :
E-Posta :