ÇÖZÜM HATTI: 444 9 822
WEB TV

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır.

Tarih : 26 Mayıs 2022
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır.Ümraniye İlçesi, Esenevler Mahallesi, 5 pafta, 591 ada, 1 parsel sayılı 640 m2 (Net 350 m2) taşınmazda 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği 2/3 çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda

ÜMRANIYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır.

İhale Tarihi:
01/06/2022 14:00
 
İlgili Birim:
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
 
İlgili Adres:
Ümraniye Belediyesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü - Riskli Yapılar Şefliği 1. Kat (Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:63 Ümraniye/ISTANBUL)
 
İlgili Telefon:
0 216 443 56 00 - 1512/1513
 
İlgili Mail:
riskliyapılarsefligi@umraniye. bel. tr
 
İhale Yapılacağı Yer:
Ümraniye Belediyesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü - Riskli Yapılar Şefliği 1. Kat (Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:63 Ümraniye/ISTANBUL)
 
İhale Usülü:
6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü ile Satış
 
Açıklama:

ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır

Ümraniye İlçesi, Esenevler Mahallesi, 5 pafta, 591 ada, 1 parsel sayılı 640 m2 (Net 350 m2) taşınmazda 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği 2/3 çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda; 1/6 hisse sahibi MUAMMER KURNAZ’ın yapılan İnşaat Sözleşmesini kabul etmediği görülmüştür.6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği malik Muammer Kurnaz'a ait arsa payının açık ihale usulü satış oturumu 12/04/2022 Salı günü saat:14.15’de yapılmış olup,üçte iki çoğunluğu sağlayan hissedarlar tarafından pey sürüldüğü fakat verilen süre zarfında ödeme işlemi gerçekleşmediğinden açık arttırma usulü ile satış işlemi yapılamamıştır.

21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup söz konusu Yönetmeliğin 15/A maddesinin 11. Fıkrası “Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” hükmü gereğince aşağıda bilgileri verilen payın bir sonraki satışının 01.06.2022 tarihinde saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda satış oturumuna üçte iki çoğunlukla alınan karara katılan paydaşlar ile birlikte katılmak isteyen üçüncü şahısların;
1. 21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup söz konusu Yönetmeliğin 15/A maddesinin 3. Fıkrası “ Rayiç değer, maliklerce Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilmiş olan taşınmazın değeri de gözetilerek Bedel Tespiti Komisyonunca belirlenir." ve aynı yönetmeliğin 15/A maddesinin "... satışı yapılacak arsa payının üçüncü fıkra uyarınca belirlenen rayiç değerinin yüzde onu oranında nakit teminat vermeleri şarttır." hükümleri gereğince rayiç bedelin yüzde onu oranında nakit teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırmaları ve makbuzu ihale saatine kadar Riskli Yapılar Şefliği’ne teslim etmeleri,
2. Uygulama Yönetmeliğinin 13. Fıkrasında geçen “…satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri…” hükmüne istinaden uygulamanın gerektirdiği belgeleri imzalayacaklarını yazılı beyan eden dilekçeyi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Riskli Yapılar Şefliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

MALIK ADI MUAMMER KURNAZ
ILÇESİ ÜMRANİYE
MAHALLE ESENEVLER
PAFTA 5
ADA 591 
PARSEL 1
YUZÖLÇÜM 640 m² (NET 350 m²)
HISSE ORANI 1/6
NITELIĞI ARSA
BEDEL TESPIT DEĞERİ 670.000
TEMINAT 67.000

Detaylı Bilgi için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Riskli Yapılar Şefliği ile iletişime geçebilirsiniz,